Unit Linked คืออะไร ?

ในปัจจุบันผู้คนสนใจ เรื่องการวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยมีความเข้าใจแล้วว่า…แผนการเงินที่สมบูรณ์นั้น…ต้องประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือส่วนแรกเป็นส่วนที่ไว้สร้างผลกำไร คือส่วน “Investment” และ ส่วนที่สอง คือส่วนที่จะต้องเป็น “Protection” หรือปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน ทั้งสองส่วนจะต้องควบคู่กันเสมอ

ในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะต้องมีความสมดุล ทีมฟุตบอลก็ต้องเล่นทั้งเกมรุก และต้องมีเกมรับ มีกองหน้าก็ต้องมีกองหลัง

วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าถึง…สิ่งที่สามารถตอบโจทย์ด้านการวางแผนการเงินได้อย่างสมดุล และมีความยืดหยุ่น สิ่งที่ว่านั้นคือ Unit Linked หรือ Investment Linked นั่นเอง

Unit Link นั้นเปรียบได้กับลูกครึ่ง เป็นรูปแบบการลงทุนที่…ผสมข้อดีของ “Mutual Fund และ Insurance” เข้าไว้ด้วยกัน คือข้อดีของ Mutual Fund ก็คือมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการดูแลเงินลงทุนให้ และข้อดีของ Insurance คือมีความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ลงทุน ดังนั้น Unit Linked จึงเป็นทางเลือกการวางแผนการเงินที่มีทั้งขา Investment และ Protection

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนกองทุนตามความต้องการ และระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยสามารถเลือก กลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategies) ได้หลากหลาย เช่น DCA (Dollar Cost Averaging), Auto-Rebalancing, Asset Allocation

Unit Linked จะอยู่ในรูปแบบ กรมธรรม์ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เงินของผู้ลงทุนนั้นถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หรือ Asset Management Company

ผู้ลงทุนใน Unit Linked จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งเงินที่ลงทุนจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่เป็นค่าสำหรับการได้รับความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด

2. ส่วนที่ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และเงินส่วนนี้ ผู้ลงทุน Unit Linked จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทกองทุนรวม

โดยกองทุนที่มีให้เลือกดังนี้…

– กองทุนตราสารตลาดเงิน (เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง   เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ภาคเอกชน)

– กองทุนตราสารหนี้ (เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น)

– กองทุนหุ้นแบบ Passive Management ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนเลียนแบบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ให้มากที่สุด (Index Fund)

– กองทุนหุ้นแบบ Active Management ลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน

“Unit Linked นั้นเป็นเครื่องมีที่ดีมากสำหรับการวางแผนการศึกษาบุตร เพราะว่า ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น นั้นสูงกว่า การออมเงินไว้ใน เงินฝากประจำ หรือรูปแบบการออมอื่นๆ ซึ่งเงินออมเติบโตไม่ทันเงินเฟ้อทางการศึกษา”

อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ ด้านการวางแผนการเกษียณของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ตามช่วงอายุ

Unit Linked จึงถือเป็นอีกนวัตกรรมการเงินใหม่ ที่ผสมผสานเรื่องของ Protection และ Investment เอาไว้ได้อย่างลงตัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s