8 นิสัย สู่ความเป็นเลิศด้านการเงิน

1. มีแผนการเงิน
การมีแผนการเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง สู่อิสรภาพทางการเงิน
เราทุกคนควรมีแผนการเงิน และดำเนินการตามแผนในทุกๆ วัน

2. ออมอย่างน้อย 10% ของรายได้

หลังจากออมได้แล้วนั้น นำเงินออมที่ได้ไปลงทุน เพื่อที่จะได้ประโยชน์จาก อัตราดอกเบี้ยทบต้น ในระยะยาว

3. ลดหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

การซื้อบ้าน หรือซื้อรถที่เกินกำลัง จะทำให้เป้าหมายสู่อิสรภาพทางการเงินช้าลง เพราะหนี้สินเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปในแต่ละเดือน

4. มีการตั้งเป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระยะสั้น

ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุน เพื่อเป้าหมาย
ในแต่ละช่วงเวลาได้เหมาะสม

5. ใช้เงินอย่างมีกลยุทธ์

มีความรอบคอบในการใช้จ่าย อย่ามองข้ามเงินเล็กน้อยที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน เพราะว่า ถ้าเราสามารถลดรายจ่ายได้ แล้วนำไปลงทุน รายจ่ายเหล่านี้ก็อาจแปลเปลี่ยนเป็นเงินก้อนโตได้ในอนาคต

6. แสวงหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาการเงิน

บางครั้งการมีที่ปรึกษาการเงินก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรา ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ และสามารถได้รับคำแนะนำที่เราไม่เคยรู้ หรือสิ่งเราเข้าใจผิดในด้านการเงิน การลงทุน.(ยังไงมีที่ปรึกษาก็ดีกว่าไม่มีที่ปรึกษา)

7. คบค้าสมาคมกับคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน

“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
เราจะได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน

8. เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารเงินใหม่ๆ อยู่เสมอ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้การตัดสินใจของเรา มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s