มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) คืออะไร ?

มูลค่าของเงินตามเวลา เป็นความคิดที่ว่าเงินที่มีอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่าปริมาณที่เท่ากันในอนาคต

เพราะว่าเงินนั้นมีศักยภาพในการเติบโต (เงินในวันนี้หากนำไปลงทุนก็จะได้กำไร มีดอกผลเพิ่มขึ้นมา)

หลักการสำคัญของโลกการเงินนั้น ถือว่าเงินจำนวนเงินใด ๆ ที่ได้รับมายิ่งเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น หากต้องการเปรียบเทียบเงินในอนาคตกับปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวคูณ ซึ่งเรียกว่า Discount Rate หรือ Interest Rate

โดยพื้นฐานของสูตรคำนวณมีดังนี้

FV = Future value of money มูลค่าเงินในอนาคต

PV = Present value of money มูลค่าเงินในปัจจุบัน

i = interest rate อัตราดอกเบี้ย

n = number of compounding periods per year จำนวนครั้งที่ทบต้นต่อปี

t = number of years จำนวนปี

สูตรของ Time value of money (TVM) คือ : FV = PV x (1 + (i / n)) ^ (n x t)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s