About

สวัสดีครับ“…..ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามา Blog ของผม

พื้นที่ใน OhmSuttawee.com นี้มีไว้เพื่อ…การแบ่งปัน ประสบการณ์ส่วนตัว

และข้อมูลต่างๆ ในการใช้ชีวิต

จากการที่ผมได้อ่านหนังสือ เรียนรู้ อบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ มากมาย ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ และสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่าน

ผมมีความเชื่อว่า คนเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้ ยิ่งแบ่งปันก็จะยิ่งได้กลับมา ผมเชื่อว่าผมจะเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย

สิ่งที่ผมเขียนเป็นมุมมองทางความคิดของผม การแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา สิ่งที่ผมถนัดในเรื่องของการเงิน และสิ่งที่ผมสนใจ คือ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล การใช้ชีวิต และ Lifestyle

โดยหวังว่าจะได้มีเพื่อนๆ ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ

 

suttawee.m@gmail.com

fb: Ohm Suttawee Mongkolsin

Line ID: suttawee

 

ศุทธวีร์ มงคลสินธุ์ (โอห์ม)

…………ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ……….